Heliga Trefaldighetens Dag - årgång A

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

Kära bröder och systrar, När vi nu har fått fira Pingsten och Anden stigit ned över de tolv apostlarna och jungfru Maria Jesu Moder är vi alla på vandring. Vi är på väg under apostlarnas ledning. Vi är på vägen. Vår andliga mat är tron, tron på den Heliga Trefaldigheten. Det är vår färdkost. Anden leder oss dit den vill och vi följer den.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Dagens högtid, Heliga Trefaldighets Dag, började firas av benediktiner för ca tusen år se­dan. Men vad vi firar, Fadern och Sonen och den helige Ande, har funnits i all evighet. Ka­tekesen säger att mysteriet är otillgängligt för det mänskliga förnuftet. Vi skulle inte känna det om inte Gud själv hade uppenbarat det.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

En kyrka rädd för att bli impopulär har gett upp sitt existensberättigande. Kära systrar och bröder i Kristus, Den kristna läran om att Gud är treenig verkar först rätt abstrakt, men som Katolska kyrkans katekes uttrycker det, vilar hela vår tro på den. Ur förståelsen av Gud som treenig kommer allt vi sedan tror om Gud, skapelsen, oss själva och frälsningen.