Guds Moder Marias Högtid - årgång C

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Ett välsignat nytt år. Gott Nytt År önskar vi med glädje varandra. Alla vet att det behövs. Även en sekulär kultur har en längtan och ett hopp om en bättre framtid. Men vad är bättre tider? Vad vill de kristna med denna önskan? Ett årsskifte påminner om att tiden inte är en fritt framflytande ström av tid. Redan i ska­pel­seberättelsen läser vi att Gud genom solen och må­nen har skilt dagen från nat­­ten för att utmärka högtider, dagar och år.

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Det nya året 2022 har just börjat. I går firade vi Nyårsafton, och vi önskade varandra ett Gott nytt år – ett välsignelserikt nytt år! Det nya år som just har börjat, skapar ett tillfälle för oss alla att tänka på det som skall ske. Det nya året börjar med välsignelse genom Guds Heliga Moder Marias högtid. Det känns tryggt. Maria – Moder till Herren Jesus och Moder till oss, välsignar med Guds nåd. Låt oss ta emot denna gåva med tacksamhet och med ett öppet hjärta.  Just Guds välsignelse är nämnd redan i dagens första läsning. Gud sa till Mose...