Fredag i 7:e påskveckan

Kortpredikan 7 juni 2019

Paulus har yrkat på att få sin sak avgjord av kejsa­ren. Det är inte envishet. Han hade fått höra av Her­ren: ”Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom”. Paulus vet att det ingår i en högre plan. Petrus får höra något liknande: "När du blir gammal, skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill".