Kortpredikan 7 juni 2019

Kortpredikan 7 juni 2019

Apg 25:13b-21; Ps 103:1-2,11-12,19-20b; Joh 21:15-19

Paulus har yrkat på att få sin sak avgjord av kejsa­ren. Det är inte envishet. Han hade fått höra av Her­ren: ”Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom”. Paulus vet att det ingår i en högre plan.

Petrus får höra något liknande: "När du blir gammal, skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill".

Guds plan frågar efter vår lydnad och vår överlåtel­se för att info­ga oss i sin plan och sin vilja.

”Gud är ännu mer förut­se­en­de och angelägen om sitt folks frälsning och väl­gång än vad vi själva är.” (Cassianus)

Endast Guds helige Ande kan förena min vilja med hans, liksom Anden gör Sonens vilja till ett med Fa­derns.

O du helige Ande kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.

                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar