Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 juni 2019. Dagens martyrer