Annandag Påsk

Predikan Annandag Påsk 2022

Också de heliga Skrifterna förjagar mörkret. Kyrkan fortsätter att fira påsk. Hela denna påskvecka, den s.k. påskoktaven, är en för­längd påskdag. Påskljuset står kvar och påsktiden varar ända fram till pingst. Kyr­kan fortsätter att med sin liturgi förja­ga vårt mörker. Liturgin har sin källa i de heliga Skrifterna. Vi får del av påskljuset genom ord och sakrament, så att det hålls brin­nan­de och växer till i våra hjär­tan. Lu­kas berättar i Apostla­gär­ningarnas inledning om ”tung­­or som av eld”. Där­för hör vi ur Lukas andra bok i NT var­je mäs­sa fram till pingst. Anden fort­sätter att hålla påskens ljus brin­n­ande i kyrkans liv och i vå­ra hjär­tan.

Predikan Annandag Påsk 2022

Herren Jesus Kristus den uppståndne fyller oss troende med glädje och frid! Även till oss säger Han, som till den första påskens uppståndelse-vittnen: Var inte rädda. Kvinnorna som kom till Jesu grav såg den öppen. Graven var öppnad. Istället för den Avlidnes Kropp mötte de en Ängel! Allt detta var förstås alldeles chockerande och ofattbart. Vem skall tro...

Predikan 5 april 2021, Annandag Påsk

Också De heliga Skrifterna förjagar mörkret. Kyrkan fortsätter att fira påsk. Hela denna påskvecka, den s.k. påskoktaven, är en för­längd påskdag. Påskljuset står kvar och påsktiden varar ända fram till pingst. Kyr­kan fortsätter att med sin liturgi förja­ga allt vårt mörker. Hennes liturgi har sin källa i de heliga Skrifterna. Vi får del av ljuset genom ord och sakrament, så att det tänds och växer till i våra hjärtan. Ljuset lyser genom att Kristi Ande i ”tungor som av eld” tändes i kyrkan, som Lukas berättar i Apostla­gär­ningarna.

Predikan 5 april 2021, Annandag Påsk

Påskhelgens glädje lämnar oss inte! Hela veckan är en festvecka! Ja, Jesu uppståndelse är de troendes, alltså vår största glädje! Tar vi del i Jesu död segrar vi med Honom. Vi skall leva såsom Han, för evigt! Men Jesu uppståndelse väckte inte bara glädje. Först väckte den bävan. Vi har just hört i evangeliet: ”Fyllda av bävan och glädje sprang kvinnorna för att berätta vad ängeln sagt för Hans lärjungar.” Varför just bävan?

Predikan 5 april 2021, Annandag Påsk

Kära systrar och bröder i Kristus, När jag för några år sedan bodde i Storbritannien, höll den dåvarande premiärministern David Cameron ett TV-sänt Påsk-tal. Där sammanfattade han Påskens budskap som ”vänlighet, medkänsla, hårt arbete och ansvarstagande”. Det är förstås mycket bra att politiker uppmärksammar den största kristna högtiden. Det är heller inget fel med ”vänlighet, medkänsla, hårt arbete och ansvarstagande”. Ganska många människor oavsett bakgrund och tro – från hinduer till ateister – kan nog skriva under på att det är viktiga värden. Men något sammanfattande budskap från Påsken är det absolut inte.

Predikan 13 april 2020, Annandag Påsk

Döden kunde inte behålla honom. I första läsningen möter vi ånyo Petrus, som vi har haft i focus denna påsk. Tids­mäs­sigt är vi dock framme vid den för­s­ta Pingstdagen. Pingstundret har skett och Petrus förklarar vad som hänt för de församlade judarna från världens alla hörn. Först hänvi­sar han till Joels profetia, men sedan är hans budskap detta: Kristus har uppstått från de dö­da! Det är det första och grundläggande budskapet i Apostlagärningarna. Apos­t­larna vitt­nar personligen om det, men här inför de församlade judarna måste det bekräftas med den heliga Skrift, annars kunde det lätt viftas bort.