5:e söndagen i Fastan - årgång B

Predikan 5 söndagen i fastan 2021

Bland många tusentals pilgrimer som kom till Jerusalem inför påskhögtiden, för att tillbe Gud, fanns några fromma greker. De hörde talas om Jesus och ville se Honom. De ville träffa honom personligen, möta Honom. Vad ville de tala om? Kanske vi som kommer till kyrkan liknar dessa greker? Vi kommer med våra egna hemligheter. Vår längtan. Våra behov och våra bekymmer. Vår glädje! Vill du möta Jesus? Har du kommit hit i dag för att du vill möta Jesus ? Eller kommer du bara av en from vana, för att uppfylla söndagsplikten?

Predikan 5 söndagen i fastan 2021

Jag är uppståndelsen och livet. Kära bröder och systrar i Kristus, I dagens evangelium hör vi hur Jesus utför ett av sina största mirakel. Han uppväcker Lasarus från de döda, en man som redan hade varit död i fyra dagar. Vissa skulle säga att mirakel som det om Lasarus uppväckelse från de döda inte kan äga rum i verkligheten och att berättelsen vi precis hörde därför måste läsas på ett bildligt sätt.

Predikan 5 söndagen i fastan 2021

Vetekornet. Det är naturligt för människan att hon vill uppnå något i livet. Något som är av bety­delse och som bär frukt. För att nå detta mål satsar hon sina krafter. Människan anar att hon har en uppgift, som ger mening åt hennes liv. Det kan kännas bittert när något hindrar eller saboterar dessa planer. Sjukdom, olyckor, eller, vilket är svårare, när pla­nerna saboteras av andra människor.