4:e söndagen i Advent - årgång C

Predikan 4 söndagen i advent 2021

En kort text lästes ur den helige Lukas evangelium i dag. Även de kortaste Bibeltexter döljer ett rikt och ett djupt innehåll. Ja, vartenda ett av Bibelns ord är viktigt och är bärare av en rik nåd. Vad är det så som döljs i dagens korta text ur Lukas evangelium? Evangelium, det glada budskapet. Vad är det då som är så glädjeväckande i den korta beskrivningen av mötet mellan de två kvinnorna: Elisabet och Maria?

Predikan 4 söndagen i Advent 2018

Vi står på tröskeln till julen. Vad är vår önskan inför högtiden? Det finns en rad berättigade och angelägna önskningar, men hur skulle den viktigaste bönen lyda? Vi har redan hört den. Kyrkan lägger den i vår mun i kollektbönen: ”Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan”. Vi hörde samma bön i ingångsversen: ”Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren”.