2:a söndagen i Fastan - årgång B

Predikan 2 söndagen i fastan 2021

Kära systrar och bröder i Kristus, De flesta troende upplever någon gång att Gud tillåter saker att hända, vilka får oss att tänka kritiskt om Gud och relationen till honom. Tydligast gäller det sjukdom och annat lidande hos våra nära. Inte för att Gud aktivt skulle ordna det, men genom det som ser ut som hans tillåtelse av att ont får hända, utmanas vår tillit till Guds godhet och kanske därmed Guds existens. Frågan att alltid ställa sig i prövningens stund, är denna: Vågar jag lita på att Gud inte bara finns utan också, genom att se evigheten där jag bara ser det som är här och nu, vet hur allt slutar – och därmed vad allt hade för mening, och hur lidandet aldrig får sista ordet?

Predikan 2 söndagen i fastan 2021

För att kunna se behöver vi ljus. Med vanligt ljus ser vi dock enbart det yttre. Röntgenstrålning låter oss se det som finns inuti materian. Men… det finns andra sätt att se. Men bland alla de andra, olika sätten, finns det ett enastående och särskilt ljus att se med… I ett sådant ljus visade sig Jesus på ett högt berg. I detta ljus fick tre utvalda lärjungar uppleva en annan dimension av världens verklighet. De såg Jesus - inte bara som en människa,  utan som Guds Son i Hans ära. De fick uppleva den osynlige Gudens närvaro.

Predikan 2 söndagen i fastan 2021

Att höra för att bli seende. På den andra söndagen i fastan tar oss kyrkan med upp på förklaringsberget. Jesu gu­dom­­liga härlighet blir synlig för tre av hans apostlar. Kyrkan låter oss höra detta evange­lium i bör­jan av den långa fastetiden för att vi skall orka hela vägen och inte förlora målet ur sikte.

Predikan 2 söndagen i fastan 2018

Under den gångna veckan har vi levt med Jesu ord ”Guds rike är nära – tro på budskapet!” Vi har kanske upplevt något konkret i vardagslivet som påmint om dessa Jesu ord. Guds rike är nära – några av oss har kanske just den här fastetidsveckan känt i tron att Jesu ord är verklighet. Guds rike är nära, nära oss, nära men på ett annat sätt än det uppenbarades för de tre vännerna på Härlighetens berg. Guds rike bryter ibland in med kraft i människors liv – med stora resultat. En helt annan livsinställning, att få gå från otro till levande tro, från stolthet och tro på den egna kraften och viljan, till upptäckten av Gud.