28:e söndagen "undre året" - årgång B

Predikan 28 söndagen under året 2021

Lev med mening! Kära systrar och bröder i Kristus, Dagens läsningar inbjuder oss att reflektera över vad det betyder att leva med mening. Både med filosofi och psykologi kan vi se att det handlar om att stå i en målinriktad relation till bestämda värden, så att strävanden och handlingar uttrycker eller uppnår något avsett. Vi strävar alla efter att tillfredsställa olika subjektiva behov. Och det kan vara både rimligt och gott.