Pater Joseph Maria Nilsson. Vi är Guds familj. Fastereträtt i Helsingborg. Predikan 31 mars 2019