Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 december 2018. Den kristna urskiljningsförmågan