Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 december 2017. Vårt liv är en Gudstjänst