Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 oktober 2015. Rosenkransens betydelse