Den Saliga Jungfru Maria av Rosenkransen

Kortpredikan 8 oktober 2021, Den saliga jungfru Maria av rosenkransen

I går den 7 oktober, för 450 år sedan, besegrades de turkiska musli­mer­na i sla­get vid Lepan­to, utanför den grekiska kusten. Muslimerna hindrades från att inva­dera Euro­pa på samma sätt som de hade invaderat en rad andra krist­­­na län­der runt Me­del­ha­vet. Kyrkans tro säger att det finns ett legitimt försvar när det egna livet, den egna familjen eller samhället, hotas. Grundregeln är natur­ligt­vis att på allt sätt söka och bevara freden. Självförsvar är ett undantag som inte upp­häver regeln. Mar­tyrer avstår frivilligt från detta försvar.