Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 juni 2018. Jesu Hjärta och mitt hjärta