Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 januari 2023. Dopet och vår frälsning