Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 april 2019. Att titta i backspegeln