Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 januari 2019. Att ge Herren guld, rökelse och myrra