Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 januari 2017. Guld, rökelse och myrra