Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 februari 2022. Jesu Kristi programförklaring för livet, är den även min?