Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 december 2015. Att bereda väg för Herren!