Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 augusti 2017. Gå upp på berget för att få andligt liv