Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 april 2023. Eukaristin och att tjäna varandra