Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 maj 2019. Älskar jag verkligen Gud?