Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 maj 2017. Den franciskanska kallelsen: att göra Kärleken älskad