Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 april 2021. De kristnas mod och styrka