Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 oktober 2020. Att med Franciskus av Assisi uppnå att Gud blir allt i ens liv