Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 mars 2017. Jungfru Maria och Fastan