Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 juni 2017. Uppfyllda och ledda av den Helige Ande