Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 december 2020. Var är vi i vårt andliga liv?