Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 december 2018. Att vara tacksam