Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 december 2015. Människan spår, men Gud rår!