Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 november 2015. Kom och följ mig