Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 juli 2016. Sankta Elin av Skövde