Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 december 2015. Hon vek aldrig från Guds tempel