Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 augusti 2020. Vilka är Guds tankar?