Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 oktober 2021. Sankt Franciskus och hans andliga väg