Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 mars 2019. Hur ser vi andra människor?