Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 december 2017. Adventstiden och min förberedelse inför evigheten