Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 april 2021. Vem ska ta bort stenen?