Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 april 2016. Vår helighet som döpta