Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 september 2017. Att tjäna Herren med Ärkeänglarna