Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 mars 2018. Att tjäna Herren och varandra