Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 juni 2019. Jesus kallar och vi svarar