Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 januari 2017. Saligprisningarna och den troende