Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 augusti 2020. Att stå helt till Guds förfogande