Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 november 2021. Är vi redo för Herrens ankomst?