Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 februari 2016. Om du visste...