Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 november 2016. Advent - Att göra sig redo för Herrens ankomst